Praktijkinfo

In de praktijk wordt integrale eerstelijnszorg geboden voor jong en oud. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de fysieke als de mentale gezondheid.

Er wordt geprobeerd om u zo goed mogelijk verder te helpen. Indien blijkt dat gespecialiseerde hulp nodig is, wordt doorverwezen naar een arts-specialist of andere gezondheidsmedewerker.

Lees hieronder het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Een afspraak maken kan op verschillende manieren: via de website, telefonisch of in de praktijk zelf. Er wordt samengewerkt met een telesecretariaat. Zo blijft er tijdens de consultaties zo veel mogelijk ruimte vrij om u als patiënt verder te helpen.

Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit dan zeker te melden of aan te duiden. Zo krijgt iedereen de juiste zorg omdat voldoende tijd voorzien kan worden.

Bij het online boeken, dient u een gsm-nummer in te geven. Indien u hierover niet beschikt, kunt u ook uw vast nummer ingeven met een extra 0 vooraan (bv. 0050 67 32 80).

Gelieve een afspraak minstens 4 uur vooraf te annuleren. Dit kan via de website of telefonisch. Indien de afspraak telefonisch werd gemaakt, kan die enkel telefonisch geannuleerd worden. Via mail kunnen geen afspraken worden geannuleerd.

Wie niet komt naar een afspraak zonder dat deze geannuleerd werd, kan een consultatie aangerekend worden.

Ja. Voor de praktijk is plaats voor twee wagens. Deze parking is uitsluitend voorbehouden voor patiënten tijdens hun consultaties.

De praktijk ligt op 200 meter van de halte ‘Oedelem Ter Bunen’ en op 200 meter van de halte ‘Oedelem Dorp’ (op de markt).

Momenteel voorzien wij geen afspraken voor vertegenwoordigers. Als dit in de toekomst zou veranderen, zullen we dit via deze weg laten weten.

Een huisbezoek is mogelijk voor patiënten die niet mobiel genoeg zijn of te ziek zijn om naar de praktijk te komen. Een consultatie in de praktijk heeft de voorkeur, aangezien daar alle noodzakelijke middelen voorhanden zijn. Bovendien is het remgeld voor een consultatie in de praktijk lager.

Een huisbezoek aanvragen kan telefonisch en gebeurt best voor 10 uur ’s ochtends. De artsen plannen jouw huisbezoek dan in, afhankelijk van de urgentie. Voor een huisbezoek kan geen exact uur afgesproken worden, omdat dit van verschillende factoren afhangt (agenda consultaties in de praktijk, verkeer, andere huisbezoeken…).

Iedereen is welkom in de praktijk, echter worden om praktische redenen geen huisbezoeken gedaan buiten de regio Oedelem. Alvast bedankt voor uw begrip.

De praktijk is per mail bereikbaar op het adres info@huisartsendesteiger.be. Dit wordt bij voorkeur gebruikt voor praktische zaken. De mailbox wordt niet altijd meteen bekeken. Voor dringende of medische zaken komt u langs of neemt u telefonisch contact op.

Bloedonderzoek: indien u met Helena werkt, worden de resultaten met toelichting daar gepost van zodra deze beschikbaar zijn. Bel gerust als iets niet duidelijk is. Indien u niet werkt met Helena, wordt u opgebeld met het resultaat op de dag dat dit beschikbaar is. De arts zal u bij de bloedafname meegeven wanneer het resultaat wordt verwacht.

Beeldvorming en andere onderzoeken (RX, echo, MRI…): het bespreken van dergelijke resultaten gebeurt op consultatie, gelieve hiervoor een afspraak te maken. Indien snel handelen nodig blijkt, zal u opgebeld worden van zodra het resultaat beschikbaar is.

Het gebruik van medicatie vereist medische opvolging. Het is steeds de bedoeling dat tijdens de consultatie voldoende voorschriften gevraagd worden om de periode tot de volgende consultatie te overbruggen. Indien nodig zullen hiervoor meerdere verpakkingen voorgeschreven worden.

Wanneer de laatste consultatie enkele maanden geleden plaatsvond, is een nieuw consult aangeraden om te kijken of uw behandeling en medicatie op punt staan en om na te gaan of er (nieuwe) problemen zijn.

Het uitschrijven van attesten die niet stroken met de werkelijkheid is onwettig. Gelieve hier dus niet naar te vragen.

Een consultatie voor een sportkeuring op vraag van uw sportvereniging of sportfederatie kost €50 zonder elektrocardiogram of €60 voor een sportkeuring met elektrocardiogram.

Ja. In de praktijk kunt u contant betalen, met bancontact of via Payconiq.

GMD staat voor Globaal Medisch Dossier. Dit is een dossier waarin al uw gezondheidsgegevens bijgehouden worden, beheerd door uw huisartsenpraktijk. Dit vereenvoudigt de communicatie met andere zorgverleners en bevordert opvolging en preventie. Een GMD is gratis en houdt enkele voordelen in: het remgeld voor uw consultaties is lager en het supplement voor een consultatie na 18 uur is dan volledig voor rekening van het ziekenfonds.

Helena is een online, beveiligd platform met betrekking tot uw gezondheid die de communicatie tussen u en uw zorgverleners vergemakkelijkt. U kan via uw computer surfen naar www.helena.care of de Helena app installeren op uw smartphone.

Met Helena kunt u onder meer:

– Medische documenten zoals laboresultaten, voorschriften, medische attesten… online ontvangen en raadplegen.

– Een overzicht van uw medische geschiedenis, medicatieschema en toegediende vaccinaties consulteren.

– Communicatie ontvangen, bv. uitnodiging voor een jaarlijks onderzoek, uitnodiging voor een vervolgafspraak…

– Voorgeschreven medicatie reserveren bij je apotheker.

Helena is er voor iedereen vanaf 14 jaar. Voor meer informatie of het aanmaken van een account kan u terecht op info.helena.care. Voor vragen kunt u steeds terecht bij uw huisarts.

Helena biedt verschillende voordelen voor u als patiënt. Het is echter volledig vrijblijvend.

De praktijk is geconventioneerd en geaccrediteerd: er wordt gewerkt volgens de officiële tarieven van het RIZIV. Mocht een bepaalde afrekening niet duidelijk zijn, vraag gerust meer informatie.