Week van de valpreventie

Vallen is een onderschat probleem dat potentieel ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid, mobiliteit en zelfstandigheid van (voornamelijk) ouderen. Er zijn meerdere factoren die je valrisico bepalen. Dit kunnen zowel persoonsgebonden (leeftijd, onderliggende aandoeningen, verminderd evenwicht…) als omgevingsgebonden (losliggende kabels, tapijten, oneffenheden…) factoren zijn.

Met de leeftijd neemt dus ook het risico op vallen toe, maar dit betekent niet dat je niets kan doen om dit risico te verkleinen. Naast het veiliger maken van je omgeving en het aanschaffen van persoonlijke hulpmiddelen is (voldoende) beweging één van de belangrijkste en beste dingen die je kan doen om vallen te voorkomen. Hoe vroeger je hiermee begint, hoe beter.

In de week van de valpreventie (22/04-28/04) willen we ouderen en hun omgeving dan ook sensibiliseren om (meer) te bewegen en om na te denken hoe ze dit op een systematische en veilige manier kunnen integreren in hun dagelijkse leven.

Wandelen staat hierbij met stip op 1. Het is laagdrempelig en je kan het eender waar doen, alleen of in groep. Het houdt botten, spieren en gewrichten soepel en gezond wat op zijn beurt weer zorgt dat je steviger op je benen staat en een beter evenwicht hebt. Ook spierkracht- en evenwichtsoefeningen kunnen hiertoe bijdragen. En uiteraard zijn er nog tal van andere vormen van beweging die je kan beoefenen.

Voor meer informatie en tips check ook https://www.valpreventie.be